Aplikacijska zgodba

OPIS APLIKACIJE:

V enem izmed slovenskih papirniških podjetij z meritvijo nivoja odpadne vode spremljajo prehodnost čistilnih grabelj pred čistilno napravo. Čistilne grablje predstavljajo prvo stopnjo mehanskega čiščenja in preprečujejo vstop večjim kosom umazanije na čistilno napravo. Prehodnost čistilnih grabelj se spremlja z meritvijo nivoja pred in za merilnimi grabljami. V kolikor je razlika med nivojema večja od nastavljene vrednosti, nadzorni sistem vklopi čiščenje grabelj.

REŠITEV:

V preteklosti so za to aplikacijo uporabljali TDR merilnik Krohne Optiflex z gibkim vodilom. Zaradi večkratnih mehanskih poškodb gibkega vodila ter premikanja samega vodila, navkljub uteži na koncu vodila, je stranka želela boljšo rešitev. Odločili smo se, da namesto obstoječe opreme vgradimo radarski merilnik nivoja Krohne Optiwave 1400. Radarski merilnik Krohne Optiwave 1400 se je izkazal za najboljšo izbiro, saj smo se z brezkontaktno metodo popolnoma izognili mehanskim poškodbam in nepotrebnim nihanjem v meritvah zaradi premikov merilnega vodila. Odpadne vode iz papirniške industrije so ponavadi toplejše od ozračja, posledično se v odtočnih kanalih pojavlja večja količina kondenza, ki se nabira na radarskem merilniku. Kondenz se na anteni radarskega merilnika Krohne Optiwave 1400 zaradi solzaste oblike ne zadržuje in zaradi tega same meritve nikakor ne ovira.

Optiwave 1400

Slava Yurthev Copyright